Programmeerimise süvendatud algkursus

Allikas: Kursused
(Ümber suunatud leheküljelt ITI0140)
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Aine tutvustus

Tegemist on süvendatud programmeerimiskursusega tulevastele arendajatele. Selle aine eduka läbimise korral ei pea te sooritama Programmeerimise algkursust (IDK1011). Huvi korral võib sooritada mõlemad ained.

Aines õpetatakse Pythoni keelekonstruktsioone, sh: muutujad, matemaatilised operatsioonid ja loogilised avaldised, tingimuslaused, sõned, tsüklid, meetodid, nimistud, sõnastikud, moodulid, objektorienteerimise alused. Rakendatakse õpitud programmeerimisoskusi reaalsete ülesannete lahendamisel. Saadakse praktilisi kogemusi erinevate algoritmide keerukusest.

Aine deklareerimine ja tunniplaan

Aine deklareerimise eelduseks on see, et te olete käinud individuaalselt vestlemas. Vestlused toimuvad esimeses tunnis (vajadusel ka teises tunnis). Kõik kes käisid vestlemas on oodatud aines osalema! Siiski peate ise otsustama, kas teil on piisavalt ressurssi ainega piisavalt tegeleda..

  • Õppeaine maht: 4 EAP
  • Praktikumide arv nädalas 3

Tunnid:

  • paaris nädala esmaspäeval kell 14:00 ruumis ICT-501
  • igal neljapäeval kell 12.00 ruumis ICT-501

Aine korraldus

Hindamiskriteeriumid

Kokku koos tutvustava tunniga toimub tunde kuni 24 (8 loengut, 16 praktikumi). Aines me ei erista loengut ning praktikumi - igas tunnis tutvustame uut materjali, kontrollime koduseid ülesandeid ja jagame välja uued ülesanded.

Semestri jooksul antakse välja 15 põhiülesannet, millest igaüks annab 3 punkti (15x3 = 45 punkti). Lisaks sellele antakse välja 5 lisaülesannet, mis annavad võimaluse teenida lisapunkte. Need ülesanded annavad 2 punkti (5x2 = 10 punkti).

Ülesannete eest on võimalik kokku teenida maksimaalselt 50 punkti. Seega, on ülesannete punktide osas väike varu.

Eksam

Eksam on arvutiklassis ja toimub arvutiga. Eksamil on nii valikvastustega küsimused kui programmeerimisülesanded.

Eksam annab maksimaalselt 60 punkti. Eksami sooritatuks lugemiseks on vaja teenida üle poolte punktide (st 31 punkti).

Eksamieelduseks on 8 ülesande lahendamine kohustuslikest ülesannetest ja vähemalt 25 punkti olemasolu.

Plagiaat

Aines rakendatakse nii automaatset kui ka pistelist käsitsi plagiaadituvastust. Plagiaadi tuvastamisel on aine läbi kukutud (hindeks 0). Plagiaadi esitamise eest jääb plagiaadi esitajale juurde märk, et ta on esitanud plagiaati. Korduval plagiaadi esitamisel tudeng eksmatrikuleeritakse. Täpsem info akadeemilise käitumisnormide kohta hiljem (link ametlikule juhendile).

See ei tähenda, et ei tohiks koos ülesandeid lahendada, vastupidi - koos mõtlemine ja lahendamine on väga teretulnud, aga koos mõtlemise korral peavad kõik siiski ise koodi kirjutama ilma teiste koodi vaatamata.