ITX8530

Allikas: Kursused
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Nimi, maht ja tulemus

 • Nimi eesti keeles: Tarkvaraarenduse meeskonnaprojekt: tellimus
 • Nimi inglise keeles: Software Development Team Project: procurement
 • EAP: 10.00 (ITX8530), 5.0 (ITV0200)
 • Kontrollivorm: hindeline arvestus
 • Õpetamise semester: kevad
 • Auditoorium: SOC-311 neljapäeval 16:00 .. 17:30
 • Õppejõud: Martin Verrev <martin.verrev@taltech.ee>

Jooksva info edastamiseks on kursusel [meeskonnaproj-7mg2270.slack.co Slacki kanal] millega saab liituda kasutades seda linki

Tutvustus tellijaorganisatsioonile

Kursuse eesmärgid

 • Anda kogemus praktilise ülesande analüüsist, spetsifitseerimisest, arendusest, dokumenteerimisest ja installatsioonist koostöös reaalse kliendiga.
 • Anda kogemus meeskonnatöö organiseerimisest realistliku suurusega meeskonna ja ülesande jaoks.
 • Anda kogemus agiilsete arendusmetoodikate praktilisest kasutamisest.

Aine sisu

Aine sisuks on reaalsele kliendile vajaliku IT rakenduse iseseisev spetsifitseerimine, realiseerimine, installeerimine ja dokumenteerimine, tehes seda ca 5-10 inimesest koosneva meeskonnana 12 nädala jooksul. Meeskonnad moodustatakse registreerunud tudengitest. Meeskonnaliikmetelt eeldatakse projekti käigus tööpanust vähemalt kaks päeva nädalas.

Meeskond peab oma tööjaotuse ise organiseerima, looma vajaliku töökeskkonna ja infrastruktuuri. Projekti tegemise ajal toimuvad regulaarsed iganädalased koosolekud, kus osalevad konsultandi rollis õppejõud ja tellija esindaja.

Meeskond ja iga üksik tudeng peab jooksvalt ja avalikult tööprotsessi dokumenteerima, sisestades projekti veebilehele, blogisse või sotsiaalmeedia-lehele progressiraporti ja oma tööde ülevaate vähemalt kord nädalas.

Hindamismeetodid

Hinde paneb õppejõududest koosnev komisjon pärast projektimeeskonna presentatsiooni ärakuulamist.

Hinne kujuneb meeskonnaprojekti ülesande terviku tulemusest (50%) ja tudengi tulemuslikkuse hinnangust (50%) meeskonnaprojektis. Meeskonnaprojekti kui tervikut ning iga üksiku tudengi tulemuslikkust hindab komisjon, baseerudes oma hinnangul projekti arengut dokumenteerivale veebilehele, juhendava õppejõu ülevaatele, ettevõttepoolse juhendaja/kontaktisiku hinnangule ja projektimeeskonna presentatsioonile.

Terviku tulemuse juures hinnatakse võrdsetes osades realisatsiooni vastavust ettevõtte ootustele, realiseeritud süsteemi kvaliteeti, tööprotsessi efektiivset organiseeritust ning tähtaegadest kinnipidamist.

Tudengi tulemuslikkuse juures hinnatakse konkreetse tudengi ülesannetest lähtuvalt tema osakaalu ja tulemuslikkust antud projektis, vastavalt aine õpiväljunditele.

Lõpphinne tuleneb ülesande terviku tulemuste hindamisest (50%) ja tudengi tulemuslikkuse hindamisest (50%) meeskonnaprojektis vastavalt punktide kogusumma võimalikule maksimumile.

Projekti lõppdokdumentatsiooni kirjeldus

Dokumentatsiooni eesmärgiks on võimaldada süsteemist arusaamine, selle kasutamine ja vajadusel edasine arendamine. Suurem osa sellest on teil projekti käigus juba loodud ning see vajab pigem pakendmist.

Nimekiri kaetud punktidest:

Loodava tarkvara üldine kirjeldus (0,5 .. 1 A4)

 • Projekti üldine taust, eesmärgid, saadava kasu kirjeldus. Meeskonnaliikmete nimed.
 • Toote põhiomaduste nimekiri (feature list) ja peamise funktsionaalsuse kirjeldus
 • Installatsioonijuhend
 • Testimisjuhend
 • Kasutusjuhend
  • Siin ei ole silmas peetud detailset user manuali, vaid lühikirjeldust ühele või mitmele kasutusloole, et oleks selge, kuidas osapool saab loodud tarkvara kasutada.

Projekti kokkuvõte (0,5 .. 1 A4)

 • Millises ulatuses said projekti eesmärgid täidetud, kas ja kuidas muutus esialgne skoop, kas tarkvara on juba kasutuses, kas seda plaanitakse edasi arendada jne.
 • Ettepanekud edasisteks arendusteks.
  • Eesmärk on anda soovitused mis suunas süsteemi edasi arendada ja vajadusel välja tuua kohad, millele tuleks tähelepanu pöörata olemasoleval koodibaasil (ebaoptimaalsed päringud, teekide vahetamine, kiired häkid jne).
 • Viide projekti käigus loodud tarkvara lähtekoodile

Reading

Scrum XP from the Trenches 2

Details

See the introductory presentation slides and a recording of the presentation.

Küsimustik, viki, meeskondade info (registreerida kursusele ITX8530): https://ained.ttu.ee